hoe wij werken

ONZE aanpak
KEK dnl | vormgevers - bno heeft voor het realiseren van verbouwingsprojecten van scholen een eigen projectaanpak ontwikkeld.
We hebben in het verleden ervaren dat de rol van de (interieur)architect in verbouwingstrajecten door de komst van projectleiders, managementadviesbureaus en huisvestingsadviseurs anders is ingevuld.
Een verbouwing wordt steeds vaker gestuurd op basis van geld, tijd en programma van eisen en minder op waar het daadwerkelijk voor is.
Gezien de massale leegstand van redelijk jonge gebouwen is het tijd om deze inhoudsarme aanpak te herzien.

Wij ontwerpen graag met en voor de gebruikers. Wat ons betreft wordt een project gestuurd op basis van de inhoud. En natuurlijk verbouwen wij binnen tijd en budget.


Met onze projectaanpak krijgt de school niet alleen een gebouw dat geheel is afgestemd op hun eisen en wensen en binnen budget en tijd is gerealiseerd, maar wij geven gebouwen een interieur dat onbewust een aangenaam gevoel geeft.

 

Hoe dat kan: door te bouwen met een daadkrachtig projectteam waar de disciplines architectuur, procesbewaking en budgetbewaking samenkomen en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid.

Deze disciplines komen samen in een projectteam.


projectteam en Bouwteam

Als projectteam werken wij met de opdrachtgever samen in een bouwteam. In en met dit bouwteam selecteren wij in de ontwerpfase een aannemer die in principe in staat en bereid is het bouwproject te realiseren.

In een vroegtijdig stadium wordt het ontwerp getoetst aan de haalbaarheid in budget en tijd. Deze toetsing geschiedt gedurende het hele traject in het projectteam en het bouwteam. Iedere keuze wordt dan ook in gezamenlijkheid genomen. Iedere  keuze is dan ook de verantwoordelijkheid van het hele team.

 

 

 

Projectaanpak

1. inventarisatie en opstelling programma van wensen en eisen

Wij starten met de inventarisatie van de (onderwijskundige) wensen en eisen. Dit programma van wensen en eisen is de basis voor de verdere voortgang van het bouwtraject.

We hechten veel waarde aan een grondige voorbereiding. Immers een goed begin is het halve werk.

Tegelijkertijd vindt er een bouwkundige opname van het bestaande pand en het buitenterrein plaats.

 

2. voorlopig ontwerp + voorselectie aannemer

Op basis van het programma van wensen en eisen  maken wij een voorlopig ontwerp (VO) met een globale kostenraming. Na goedkeuring van dit VO door de opdrachtgever start de fase naar het definitief ontwerp (DO).

Tijdens dit traject vindt er een selectie plaats tussen een aantal aannemers op basis van uurloon,

staartkosten en hun visie op de aanpak van het bouwproject.

Wij maken voorlopige afspraken met de geselecteerde partij en werken verder in een bouwteam.

 

Na afronding en het akkoord op het definitief ontwerp (DO) en de goedkeuring op de bouwkosten door de

opdrachtgever ontvangt de aannemer zijn contract.

 

3.  bouwvoorbereiding

Nadat de aannemer zijn contract heeft getekend, start de bouwvoorbereiding. Alle benodigde stukken worden door het bouwteam bij elkaar gebracht en uitgewerkt. Alle details worden met de uitvoerende partijen doorgesproken.

 

Onze werkwijze is afwijkend van de traditionele manier waar vaker na het DO een aanbesteding plaats

vindt. In de traditionele bouwmethode is een aannemer gehouden aan het bestek en inspraak in de

bouwwijze is beperkter. Er wordt zo minder gebruik gemaakt van de deskundigheid van de aannemer en onderaannemers. In de traditionele bouwwijze gaat soms wel 20% van het bouwbudget op aan het herstel van fouten. Daar wordt niemand blij van deze verspilling gaat ten koste van de noodzaak om duurzaam en kwalitatief goed te bouwen.

 

Daarom kiezen wij ervoor om de kennis van vakmensen vroeg in het traject in te schakelen.  Daarmee genereren wij een grotere betrokkenheid en uiteindelijke een betere kwaliteit waar ook aandacht is voor de details.

 

4. BOUW

Na het regelwerk m.t.b. een mogelijk tijdelijke verhuizing, de technische uitwerkingen en berekeningen,

goedkeuringen, contracten, vergunningen en andere voorbereidingen start de daadwerkelijke

verbouwing.

In het bouwteam worden heldere afspraken met elkaar gemaakt. We hebben geregeld overleg en begeleiden de bouw op tijd, geld en inhoud. We leggen de voortgang vast in een transparante projectadministratie.

Iedereen die betrokken is in het proces is medeverantwoordelijk en draagt bij aan het uiteindelijke resultaat.

 

5.  oplevering

Dan komt het moment waar we allemaal naar toe hebben gewerkt: de oplevering en het in gebruik nemen van het gebouw. Uit ervaring weten wij dat goede samenwerking in een vroeg stadium verbondenheid en

betrokkenheid creëert tijdens de bouw en een goed resultaat oplevert.

Wij leren dagelijks van en met elkaar en dat is waar het ook uiteindelijk overgaat.

Goede samenwerking levert een gebouw op dat goed voelt.

 

“Goede samenwerking levert een gebouw op dat goed voelt.”

 

 

 

vertrouwen en respect
De werkwijze waarvoor wij hebben gekozen is gebaseerd op vertrouwen en respect.

Vertrouwen in de oprechtheid van alle leden van het hele bouwteam.

Respect voor de verschillende belangen van de leden van een bouwteam.

We vertrouwen er op dat ieder lid van het team gaat voor dat ene doel: een prachtig gebouw neerzetten dat onbewust bijdraagt aan dat goede gevoel voor de gebruikers en vanzelfsprekend binnen het gestelde budget en de tijdsspanne gebouwd is.

 

Als er 100% vertrouwen in elkaar is zal het resultaat ook voor de volle 100% tot tevredenheid stellen.

 

www.scholenverbouw.nl
is een website van KEK dnl | vormgevers - bno.

KEK dnl is een bureau voor interieurarchitectuur en grafische vormgeving dat zich o.a. heeft gespecialiseerd in de verbouwing van scholen.

adres
KEK dnl | vormgevers - bno

Carmelweg 13

6564 AH   Heilig Landstichting

(T) +31 24 324 59 90

info@kekdnl.nl

social media
K