ikc grave-west

ikc grave-west
verbouwing en nieuwbouw

 

beschrijving:

KEK dnl en Bouwadvies Uden hebben samen van Optimus Primair Onderwijs uit Cuijk de opdracht gekregen om het schoolgebouw De Raamdonk in Grave te verbouwen en uit te breiden tot het IKC Grave-West.

In dit gebouw moeten in ieder geval de twee basisscholen De Raamdonk en De Wegwijzer worden gehuisvest.

 

De opdracht bestond uit het verzorgen van het ontwerp, de selectie van de (onder)aannemers(s), het bewaken van de tijd en het budget, de tijdelijke huisvesting en de bouwdirectie: kortom een veel omvattende opdracht waarbij de opdrachtgever te kennen gaf geheel ontzorgd te willen worden.

 

Na overleg is besloten de verbouwing in 2 fases uit te voeren waarbij een deel van de leerlingen tijdelijk naar een andere locatie zouden verhuizen en een ander deel in het te verbouwen gebouw zou blijven en halverwege de verbouwing intern zou verhuizen naar dat deel dat dan al klaar is.

 

Na de selectie van de aannemer en de E- en W-installateurs is in januari 2015 gestart met de verbouwing van fase 1. Deze is medio mei 2015 afgerond, waarna meteen na de interne verhuizing is begonnen met de verbouwing van fase 2.

 

De oplevering was eind december 2015. Op 5 januari 2016 is de vernieuwde school officieel door de burgemeester van Grave geopend.

 

Dit project is binnen tijd en het beschikbare budget van circa 1.8 miljoen euro (incl. BTW) gerealiseerd.

 

 

locatie: Grave

in samenwerking met:

  • BouwadviesUden
  • Boeijenjong Architecten

 

 

 

www.scholenverbouw.nl
is een website van KEK dnl | vormgevers - bno.

KEK dnl is een bureau voor interieurarchitectuur en grafische vormgeving dat zich o.a. heeft gespecialiseerd in de verbouwing van scholen.

adres
KEK dnl | vormgevers - bno

Carmelweg 13

6564 AH   Heilig Landstichting

(T) +31 24 324 59 90

info@kekdnl.nl

social media
K