“Wij vormen onze gebouwen en daarna vormen de gebouwen ons.”

(Winston Churchill)

 

 

onze visie op huisvesting

ONZE visie
In onze aanpak staat de gebruiker van een ruimte of gebouw steeds centraal.

De eerste vraag die wij ons stellen is dan ook:

 

1. Hoe wordt het gebouw / de ruimte gebruikt?

Wij beginnen altijd met een analyse van de gebruikers en hun activiteiten. Ook de kaders voor de

huisvesting (gebouw, functie, financiën) worden inzichtelijk gemaakt.
Binnen deze kaders garanderen wij u een flexibele, duurzame, veilige en gebruiksvriendelijke huisvesting.

In ieder gebouw is het interieur datgene dat de gebruikers het meeste raakt en voelt.

De essentie van een goed interieur is bijna niet in woorden te omschrijven, maar wordt door iedereen moeiteloos als zodanig gevoeld.

Een goed ontwerp is functioneel, mooi, maakbaar, betaalbaar, sfeervol, duurzaam, innovatief,

verantwoordelijk en tijdloos. Met minder nemen we geen genoegen. We werken professioneel met als basis een ruime ervaring en kennis op de voor ons vak relevante gebieden. Dit stelt ons in staat om leiding te geven aan elk ontwerpproces. Dat een project binnen tijd en geld gerealiseerd wordt is voor ons vanzelfsprekend.

In het hele traject spelen de gebruiker en opdrachtgever een belangrijke rol. Wij voeren actief de dialoog, de beste gebouwen maak je tenslotte samen.

 

 

2 Hoe zorg je ervoor dat een ruimte aangenaam voelt?
Een goed ontworpen gebouw of interieur kenmerkt zich door een aantal elementen:

•  een goed doordachte ruimte met vanzelfsprekende routing;

•  een op het gebruik afgestemde akoestiek;

•  een optimaal gebruik van daglicht en kunstlicht;

•  een inspirerende toepassing van kleur;

•  een balans in variatie en structuur;

•  het gebruik van tactiele materialen en stofferingen;

•  het juiste meubilair: met aandacht gekozen uit het aanbod of op maat gemaakt;

•  de toepassing van kunst, die kan zorgen voor bewondering of juist verwondering;

•  de relatie buiten/binnen die onbewust een goed gevoel geeft. Het kunnen openen van een raam en het binnenhalen van groen geven een frisse lucht, geur en een gezond binnenklimaat.

 

In Nederland speelt ons leven veelal binnen af. Het interieur bepaalt min of meer hoe we ons voelen.

Dat stelt hoge eisen aan het interieur. Het is dan ook geen luxe om geld uit te geven aan een goed interieur.

Het onderzoek ‘Zorg voor Mens en Omgeving’ van de TU Delft vormt voor ons de leidraad voor een

goed ontworpen gebouw.

 

 

3 Wat levert een goed interieur op?

Een interieur laat zien wie je bent. Het maakt je identiteit zichtbaar. Wij verdiepen ons

daarom in de leefwereld van de gebruikers en stemmen de omgeving daarop af.

De huisvesting ondersteunt de gebruikers optimaal in hun dagelijkse activiteiten.
Goede interieurs zijn heel tegelijkertijd vanzelfsprekend en verrassend.
Een goed vormgegeven interieur draagt bij aan het geluk van de gebruikers van die ruimte.
Het is een onmisbaar ingrediënt voor een aangenaam leven.

www.scholenverbouw.nl
is een website van KEK dnl | vormgevers - bno.

KEK dnl is een bureau voor interieurarchitectuur en grafische vormgeving dat zich o.a. heeft gespecialiseerd in de verbouwing van scholen.

adres
KEK dnl | vormgevers - bno

Carmelweg 13

6564 AH   Heilig Landstichting

(T) +31 24 324 59 90

info@kekdnl.nl

social media
K