wat we doen

KEK dnl | vormgevers - bno
KEK dnl | vormgevers - bno is een bureau voor interieurarchitectuur en grafische vormgeving.

Wij hebben een groot aantal uiteenlopende projecten gerealiseerd: van woonhuizen tot  verpleeghuizen, van  kantoren en winkels tot  ambassades over de hele wereld.

 

 

wij (ver)bouwen scholen

De afgelopen jaren hebben wij ons meer en meer toegelegd op het (ver)bouwen van scholen, zowel scholen voor het basisonderwijs als ook scholen in het voortgezet onderwijs.

 

 

eigen projectaanpak
Voor de (ver)bouwingsprojecten van scholen hebben wij een eigen aanpak ontwikkeld die zeer succesvol is.

Met deze projectaanpak krijgt de school een gebouw dat geheel is afgestemd op hun eisen en wensen en binnen budget en tijd is gerealiseerd. Bovendien geven wij deze scholen een interieur dat onbewust een aangenaam en rustig gevoel geeft.

 

Bij deze aanpak werken wij nauw samen met een aantal partijen die allemaal uitblinken in een onderdeel van een bouwtraject. Zo werken wij in een daadkrachtig projectteam waar de disciplines architectuur, procesbewaking en budgetbewaking samenkomen en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid.

In een een dergelijk projectteam werken we graag samen met
Bouwadvies Uden voor het sturen op tijd en budget. Daarnaast hebben wij diverse vaste partijen voor het maken van alle technische berekeningen en tekeningen en het aanvragen van de nodige vergunningen.

 

 

het  projectteam

Met deze partijen vormen wij een projectteam dat kan zorgdragen voor de gehele realisatie van een schoolgebouw, van inventarisatie en het opstellen van een programma van wensen en eisen in samenspraak met de school, het maken van het voorlopig en definitief ontwerp, het opstellen en bewaken van budget en het bouwproces, het maken van de technische tekeningen en het verzorgen van de vergunningen, de selectie van de aannemer(s) en de daarbij behorende gehele bouwbegeleiding.

 

 

het  bouwteam

Dit projectteam werkt nauw samen in een bouwteam. Dit bouwteam bestaat verder uit de opdrachtgever, de aannemer, adviseurs E&W en andere partijen zoals de gemeente en BSO. In dit bouwteam worden besluiten genomen op basis van openheid en vertrouwen.

Voorbeelden van scholen die op deze manier zijn gerealiseerd zijn basisschool De Bolster in Wijchen en basisschool De Boskriek, eveneens in Wijchen.

 

 

 

Op basis van deze aanpak is eind 2015 het IKC Grave-West in Grave gerealiseerd.

www.scholenverbouw.nl
is een website van KEK dnl | vormgevers - bno.

KEK dnl is een bureau voor interieurarchitectuur en grafische vormgeving dat zich o.a. heeft gespecialiseerd in de verbouwing van scholen.

adres
KEK dnl | vormgevers - bno

Carmelweg 13

6564 AH   Heilig Landstichting

(T) +31 24 324 59 90

info@kekdnl.nl

social media
K